Dorpol - Elegancja z klasą
Logo

Projekty Unijne

Logo UE

W związku z realizacją projektu pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie frezowania 3D delikatnych tworzyw sztucznych”, nr POIR.03.02.02-00- 0304/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie: 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, zwracam się przedstawiam następujące zapytania ofertowe:

Data ogłoszenia: 09-11-2016
Nazwa zapytania: nowe urządzenie frezujące – baza wraz z projektem wykonawczym – 1 kpl.

Treść zapytania wraz z formularzem (PDF.)

Formularz oferty_Urządzenie frezujące (doc.)


Data ogłoszenia: 23-12-2016
Nazwa zapytania:zapytania: nowe urządzenie frezujące – baza wraz z projektem wykonawczym – 1 kpl. Informacja o wyniku postępowania:

frezarka (PDF.)


Archiwum

Kobieta

Stopka